Polityka prywatności

Mogą Państwo korzystać z naszych stron internetowych i zawartych na nich informacji anonimowo. W sytuacjach, które wymagają podania danych osobowych (na przykład kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub zapisanie się do biuletynu, (określanego często newsletterem) przechowujemy dane osobowe w celu realizacji usługi. Podczas rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o zgodę na gromadzenie danych, którą można odwołać w dowolnym momencie. Poniżej wyjaśniamy dokładnie, jak postępujemy z Państwa danymi i jakie mają Państwo prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nazwa i adres administratora
Administratorem naszej oferty internetowej w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności unijnego Rozporządzenia podstawowego dotyczącym ochrony danych (RODO) jest:

GDD-IT GmbH
Am Sportplatz 10
D-04668 Grimma
Dyrektor zarządzający: Michael Gessel

Prawa użytkownika

Przysługują Państwu następujące prawa, podczas przekazywania nam danych kontaktowych:

 • informacje o przechowywanych danych i ich przetwarzaniu,
 • korekta nieprawidłowych danych osobowych,
 • usunięcie przechowywanych danych,
 • ograniczenie przetwarzania danych, jeśli ze względu na zobowiązania prawne nie możemy ich usunąć,
 • sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych przez nas,
 • przenoszenie danych, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli Państwo z nami umowę.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, można ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Mają Państwo również możliwość złożenia skargi przed właściwym organem nadzoru. Państwa właściwy organ nadzoru zależy od miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia prawa. Listę organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) wraz z adresem można znaleźć na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Cele przetwarzania danych przez nas i osoby trzecie
Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione nie ma miejsca. Udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo na to zgodę
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy i realizacji jej zapisów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
 • przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby sądzić, że mają Państwo uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich informacji.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Kiedy odwiedzją Państwo naszą stronę, plik cookie automatycznie rejestruje informacje o charakterze ogólnym. Te informacje (pliki dziennika serwera) obejmują np.: typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych itp. To informacje, które nie pozwalają na żadne wnioski dotyczące Państwa osoby.
Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczania Państwu treści na odwiedzanych przez stronach internetowych, ich pozyskanie jest konieczne podczas korzystania z Internetu. Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego połączenia strony internetowej,
 • zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • do dalszych celów administracyjnych

Przetwarzanie danych osobowych bazuje na naszym uzasadnionym interesie dla wyżej wymienionych celów zbierania danych. Nie wykorzystujemy tych informacji, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski na Państwa temat. Odbiorcami danych są wyłącznie odpowiedzialne organy i, w stosownych przypadkach, przetwarzający.

Anonimowe informacje tego rodzaju są przez nas analizowane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i zastosowanych rozwiązań technicznych.

Cookies

Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy również tzw. „cookies”. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera witryny na dysk twardy. To automatycznie pozwala nam na pozyskanie określonych danych, jak np. adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i połączenie z Internetem.
Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na komputer. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy ułatwić nawigację i zadbać o prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych. W żadnym przypadku zgromadzone przez nas dane nie będą przekazywane osobom trzecim i bez zgody użytkownika nie będą łączone z jego danymi osobowymi.
Oczywiście mogą Państwo również przeglądać naszą stronę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są zwykle ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo można jednak wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Użyj funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia. Proszę pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać, jeśli wyłączyli Państwo korzystanie z plików cookie.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Rejestracja w celu skorzystania z naszych spersonalizowanych usług jest równoznaczna z faktem, że gromadzone są pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe i komunikacyjne, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Jeśli są Państwo zarejestrowani, mogą Państwo uzyskać dostęp do treści i usług, które oferujemy tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowani użytkownicy mają również w każdej chwili możliwość zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Oczywiście w dowolnym momencie możemy udzielić informacji na temat Państwa przechowywanych danych osobowych. Na Państwa żądanie możemy je poprawić lub usunąć, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów prawnych. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Świadczenie usług płatnych

Aby świadczyć płatne usługi, możemy potrzebować dodatkowych danych, np. dane dot. płatności w celu wykonania zamówienia lub dane do rachunku. Przechowujemy takie dane w naszych systemach do momentu wygaśnięcia ustawowych okresów przechowywania.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze techniki szyfrowania (takie jak SSL) przez HTTPS.
Funkcja komentowania
Kiedy użytkownicy zostawiają komentarze na naszej stronie, zostaną również zapisane czas ich utworzenia i nazwa użytkownika. To służy naszemu bezpieczeństwu, ponieważ odpowiadamy za wszelkie nielegalne treści na naszej stronie, nawet jeśli są tworzone przez użytkowników.

Biuletyn (newsletter) na stronie

Na podstawie Państwa wyraźnej zgody, czasami wysyłamy Państwu biuletyn (newsletter) lub podobne informacje na podany adres e-mail.
Do odbioru biuletynu (newslettera) wystarczy podanie adresu e-mail. Zapisując się na biuletyn (newsletter), podają Państwo dane, które będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Abonenci mogą również zostać powiadomieni pocztą elektroniczną o okolicznościach związanych z usługą lub rejestracją (np. zmiany oferty biuletynu (newslettera) lub warunków technicznych).
Do skutecznej rejestracji potrzebny jest poprawny adres e-mail. W celu sprawdzenia, czy wniosek został faktycznie utworzony przez właściciela adresu e-mail, używamy procedury „Double opt-in”. W tym celu protokołujemy zamówienie newslettera, wysyłkę e-maila z potwierdzeniem i odbiór żądanej odpowiedzi. Inne dane nie są gromadzone. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do rozsyłania biuletymu (newslettera) i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Zgoda na przechowywanie danych osobowych i ich wykorzystanie w celu wysyłki biuletynu (newslettera) może zostać w dowolnym momencie odwołana. W każdym biuletynie (newsletterze) znajdą Państwo link, z pomocą którego mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. Oprócz tego mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie lub poinformować nas o swojej prośbie przy użyciu danych kontaktowych na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Formularz kontaktowy na stronie

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o skontaktowanie się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy. Wymaga to podania prawidłowego adresu e-mail. Jest to konieczne do przyporządkowania zapytania i udzielenia odpowiedzi. Podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań. Po udzieleniu odpowiedzi Państwa dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Użycie Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Oznacza to, że analizowana jest oglądalność strony. Usługa ta jest udostępniana przez Google Inc. (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Z powodu aktywacji anonimizacji IP na tych stronach, Państwa adres IP zostanie w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta zgromadzone informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla administratora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania ze strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. W oparciu o korzystanie ze strony internetowej i Internetu będą świadczone inne powiązane usługi. Przetwarzanie bazuje na uzasadnionym interesie administratora strony.

Wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, mogą Państwo zrezygnować z przechowywania plików cookies. Proszę pamiętać jednak, że w tym przypadku można stracić możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny. Oprócz tego można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem.

Wtyczka do dezaktywacji Google Analytics

Dodatkowo (albo alternatywnie do wtyczki) można uniemożliwić śledzenie przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. W efekcie na Twoim urządzeniu zostanie zainstalowany plik Opt-Out-Cookie. Zapobiegnie on gromadzeniu przez Google Analytics danych dot. tej witryny i tej przeglądarki – tak długo, jak, plik cookie będzie zainstalowany w przeglądarce.

Filmy z YouTube

Na niektórych naszych stronach umieszczamy filmy z YouTube. Odpowiednie wtyczki są obsługiwane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo stronę z wtyczką YouTube, zostanie ustanowione połączenie z serwerami Youtube. Youtube zostanie poinformowany, które strony są odwiedzane. Po zalogowaniu na swoje konto w serwisie YouTube otrzymają Państwo propozycje filmów dostosowane do Państwa preferencji. Można temu zapobiec, uprzednio wylogowując się z konta Youtube.

Jeśli wideo z YouTube jest uruchomione, dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniach użytkowników.

Każdy, kto wyłączył możliwość przechowywania plików cookie w programie reklam Google, nie będzie miał do czynienia z takimi plikami również podczas oglądania filmów na YouTube. Youtube przechowuje jednak nieosobowe informacje dot. użytkowania serwisu. Jeśli chcą Państwo temu zapobiec, koniecznym jest zablokowanie przechowywanie plików cookie w przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie „Youtube” można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w celu zachowania zgodności z najnowszymi wymogami prawnymi lub wprowadzania zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Państwa nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.

Pytania

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące prywatności, napisz do nas lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji, Panem Michaelem Gessel.
Polityka prywatności została stworzona przy użyciu Generatora Wycen Prywatności activeMind AG i uzupełniona własnymi oświadczeniami.

Impressum
GDD-IT GmbH
Am Sportplatz 10
D-04668 Grimma OT Döben
Tel.: 03437-7609935
Fax.: 03437-7609936
Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Lipsku
Numer rejestracyjny: HRB 18481
Numer identyfikacyjny VAT: DE219900604
Dyrektor zarządzający: Michael Gessel Tel .: +49 (0) 3437 910022 email: post@GDD-IT.de

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust.1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG my, jako usługodawca, nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji na mocy ogólnego prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa tylko od momentu stwierdzenia określonego naruszenia. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach natychmiast usuniemy tę treść.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści. Za zawartość powiązanych stron odpowiadają ich właściciele i administratorzy. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie linkowania. W tym czasie nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści powiązanych stron bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa nie jest możliwa. Po powiadomieniu o naruszeniu prawa link do danej strony zostanie natychmiast usunięty.

Prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach wykonane przez administratorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli treść z tej strony nie została stworzona przez administratora, uwzględniane są prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. Jeśli zauważysz naruszenie praw autorskich, prosimy o informację. Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu niezwłocznie usuniemy takie treści.
Źródło: eRecht24.de – Prawo Internetu, Sören Siebert